یکشنبه 22 خرداد‌ماه سال 1390

دفترساحوی کمسیون مستقل حقوق بشر بامیان، باصدور اعلامیه شهادت مظلومانه، خشونت امیز وغیرانسانی رئیس شورای ولایتی این ولایت، محمد جواد ضحاک را یک جنایت هولناک، ضد اسلامی وضد انسانی خوانده و ان را شدیدا تقبیح کرده و این عمل را ازمصادق روشن جنایت و نقض حقوق بشرخوانده است.

به موجب احکام دین مقدس اسلام، اصول مندرج در قانون اساسی، میثاق های بین المللی حقوق بشر و قوانین بین المللی بشردوستانه، زندگی یک موهبت الهی و حق طبیعی انسان است و هیچ شخصی نباید بدون مجوز قانونی از ان محروم گردد.

لذا قتل خود سرانه انسانها، انهم افراد ملکی، نقض صریح احکام دین مبین اسلام، حقوق پذیرفته شده بشری و حقوق بین المللی بشردوستانه است.

دفترساحوی کمسیون مستقل حقوق بشر بامیان نگران تکرار چنین رخداد های زیانبار است و باورمند است که عدم بررسی جدی این گونه وقایع، باعث تداوم خشونت ورزی و فرهنگ قانون گریزی در کشور می شود و ماحصول ان قربانی شدن تعداد زیادی از هم وطنان عزیز ما و ترور شخصیتهای موثر و کارا در جامعه ما خواهند بود.

بنابراین، کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دفتر ساحوی بامیان از تمام ارگانهای مسوول می خواهد که با ارزیابی و بررسی دقیق این حادثه به پیگرد قانونی عاملان این جنایت پرداخته و امنیت راه های مواصلاتی ولایت بامیان را که حق بشری هر شهروند کشور ماست، به صورت جدی تامین نمایند.

دفترساحوی کمسیون مستقل حقوق بشر بامیان  

 

نکته این اعلامیه در روز ۱۷ جوزا ۱۳۹۰ صادر شده بود 

منبع: وحدت نیوز