چهارشنبه 25 خرداد‌ماه سال 1390
بازی زن و مرد نامحرم در فیلم 
 سوال : بازى نمودن مرد و زن اجنبى در نقش زن و شوهر در فیلم ها و تئاترها چه حکمی دارد؟
 
پاسخ دهنده: معظم له  
اگر زن شوهر دارد، بازی وی در نقش همسر مرد اجنبی جایز نیست؛ اما اگرزن شوهر ندارد، مرد می تواند او را به عقد خود در آورد و با هم در نقش زن و شوهر بازی کنند، ولی نباید این فیلم ها برای مردان و زنان نامحرم نمایش داده شود.