چهارشنبه 1 تیر‌ماه سال 1390

بنا به گزارش های اخیر رسیده در ساعات اخیر روز سه شنبه مورخ ۳۱جوزا ۱۳۹۰ از منطقه خوات ولسوالی ناهور ولایت غزنی در حمله مسلحانه طالبان بیشتر از ۲۰۰۰ خانواده آواره شدند. 

 به گفته این منبع طالبان مسلح( تحت نام کوچی) یک تن از باشندگان این محل بنام سید دلیر را بعد از اسارت زنده سوزانده است.  

این تهاجم که در چندین روز ادامه دارد اکنون نیروهای امنیتی در محل حضور یافته ولی طالبان در نقاط اخیر خوات حضور داشته و هر نیروی به آنان نزدیک شوند آنان را آماج قرار میدهند. 

تاحال ۳۲ قریه که در مسیر تهاجم مسلحانه آنان قرار گرفته حریق شده است. 

گفتنی است که همین اکنون تعدادی از نمایندگان مردم غزنی در مجلس نمایندگان و مسئولین پولیس ولایت غزنی  در محل حضور دارند.