چهارشنبه 1 تیر‌ماه سال 1390

سفیر جاپان در آخرین روز سفر خود (امروز 1 سرطان 1390) با تعدادی از مردم محل در دره فولادی در حالیکه داکتر حبیبه سرابی والی بامیان وتعدادی زیادی از مسئولین محلی حضور داشتند در مورد احداث سرک فولادی دیدار وگفتگو کردند

.

در این دیدار سفیر جاپان یاد آورد شد که دولت جاپان مصمم به قیر ریزی سرک دره فولادی می باشد

.

دره فولادی یکی از مهم ترین، زیبا و پرنفوس ترین دره های مرکز بامیان که قیرریزی این سرک میتواند تسهیلات خوبی را برای باشندگان محل وتوریستان فراهم خواهد نمود

.

یک تن از باشندگان محل از ضمن تشکری از دولت ومردم جاپان از اداره محلی بامیان برای زمینه سازی جذب بودجه نیز تشکری نمودند

.

گفتنی است که دولت جاپان بعد از تجمع جوانان بامیان برای ابراز همدردی با مردم جاپان در هنگام سونامی و زلزله در کشور شان مصمم به کمک فوق العاده برای بازسازی ولایت بامیان شده که قیر ریزی سرک فولادی از آن

  بودجه می باشد.