شنبه 4 تیر‌ماه سال 1390

بر اساس فیصلۀ هیئت قضایى ریاست محکمۀ اختصاصى بررسى تقلبات انتخابات، ٦٢تن  در ٢٧ ولایت  که فعلاً در ولسى جرگه وجود دارند، آراى کمتر را گرفته وعضویت خود را در جرگه از دست میدهند.

این فیصله روز پنج شنبه در جلسۀ محکمۀ اختصاصى حقوقى انتخابات دور دوم ولسى جرگه صادر گردید. 

محکمه اعلام نمود که ٦٢ نامزد معترض در ٢٧ ولایت، براساس شمارش مجدد، بیشترین آرا را بدست آورده و مطابق فقرۀ (١) مادۀ (٢٢) قانون انتخابات و فیصلۀ هیئت قضایى محکمه، برنده شناخته شده اند. 

قرار اعلام محکمه، نامزد هاى برنده  به کمیسیون مستقل انتخابات معرفى میشوند که به ولسى جرگه راه پیدا کنند و بدین ترتیب ٦٢ عضو فعلى ولسى جرگه که طبق شمارش مجدد آرا، راى کم برده اند، از ولسى جرگه خارج میگردند.

به رویت فیصلۀ محکمه؛ در هرات شش ، در کابل  پنج و  در سایر ولایات از یک تا چهار نامزد معترض به ولسى جرگه راه پیدا کرده اند و زابل و بادغیس از جملۀ ولایاتى اند که بر اساس فیصلۀ محکمه، تمام اعضاى آن در ولسى جرگه باید عوض شوند.

طبق شمارش مجدد آرا توسط هیئت و فیصلۀ محکمه، اسماى نامزدان معترضى که داخل ولسى جرگه  میشوند و اعضاى فعلى جرگه که باید بیرون شوند، چنین شرح یافته است:

هرات در ولسى جرگه ١٧ چوکى  دارد و شش نامزد جدید برنده شده است.

وکلاى جدیدشامل نثاراحمد غوریانى با گرفتن ١٢٩٧٥، رحیمه جامى ١٩٩١، زرین زرین ٤٠٥٩، ناصرعطایى٤٥٢٤، وحیدطاهرى٤٤٢٢ و معروف فضلى ٤١٩٧ راى به ولسى جرگه راه یافته اند.

در عوض، وکلاى فعلى شامل انجنیر منور شاه بهادرى با داشتن ٣٠٥٥، حاجى خلیل احمد شهید زاده ٣٢٣٦ ، محمد رفیق شهیر ٣٩١٨، محمد عارف طیب ٢٦٠٧، احمد فرهاد مجیبى ٣٨٤٤ و سیمین بارکزى با ١٠٩٠ راى در پایین ترین آرا قرار گرفته اند.

کابل ٣٣ چوکى  دارد و پنج  نامزد جدید به جرگه راه یافته است.

 وکلاى جدید را  جمیل کرزى با گرفتن ٣٥٤٢، حاجى احسان صاحب زاده ٣٣٢٩، بیدار زازی٣٠٩٩، عبدالقادر زازی وطندوست٣٠٣١  و روبینا جلالى ١٣٢٢ راى  تشکیل میدهند.

در مقابل، وکلاى فعلى (داکتر عبیدالله کلیمزى وردگ ٢٥٦٢، شریف الله کامه وال ٢٢٦٥، حفیظ منصور ٢٧٠٨، عرفان الله عرفان ٢٥١٧ ، فوزیه ناصریار گلدره یى با داشتن ٧٩١ راى پایین ترین آرا  را بدست آورده اند.

غزنى ١١ چوکى  دارد و ٤ نامزد جدید به ولسى جرگه راه یافته است: وکلاى جدیدشامل محمد داوود سلطانزوى   ١١٠٦٣ ، عبدالحکیم دلیلى١٠٤٥١، مامور عبدالجبارشلگرى ٩٣٨١ و نیازمحمد امیرى ٥٣٥٢ راى  گرفته اند.

 وکلاى فعلى، محمد عارف رحمانى با ٤٣٦٥، خداداد عرفانى با٤٢١٦، چمن شاه اعتمادى با ٣٥٥٧ و محمد على على زاده با  ٢٦٢٣ راى  در پایین ترین آرا قرار دارند.

ننگرهار ١١ چوکى  دارد. ملک نذیر ٤٦٧٠  و مطیع الرحمان شینوارى با  ٤٣٦٤ راى به حیث وکلاى جدید برنده شده اند . حاجى پیر بخش گردیوال ٤١٩٠ و انجنیر سید اکرام هم با همین تعداد راى در کمترین آرا قرار گرفته اند.

کندهار نیز ١١ چوکى دارد. حاجى محمدایوب ٦٠٠٩ ، حاجى محمد نوربا ٣٤١٧، نیازمحمدحبیب لالى٣٣٥٦  وعبدالکریم اسکزی با ٣٠٦٣ راى برنده اعلام شده اند. 

داکتر محمود خان با ٢٣١٧، حاجى محمد عمر ننگیالى ٢٧١٤، محمد نعیم لالى حمیدزى ٢٥٢٣ و عطا الله جان حبیب ٢٥٣٣ راى حذف میشوند. بلخ ١١ چوکى دارد و محمد یوسف غضنفر با کسب ١٠٦٢١ راى به ولسى جرگه راه مى یابد و بر این اساس محمد فرهاد عظیمى عضو فعلى ولسى جرگه در کمترین راى( ١٠٩٣٤ ) قرار گرفته است. بادغیس چهار چوکى دارد که همۀ آنها عوض میشوند. رییس محمد عمر با ٧٢٨٣ ، حبیب الله قادسى٦٤٦٩، عبداللطیف جان٥٧٥٨ و خانم آزیتا رفعت با ٣٤١٨ راى ، وارد ولسى جرگه میشوند و در مقابل، صفیه ایماق ٢٤٠٤ ، غلام سرور فایز ٣٨٨٤، محمد موسى جناب صاحب٥٣٧٣ و قاضى عبدالرحیم٣٩٤٣ راى حذف میشوند. زابل سه چوکى دارد و تمام وکلاى فعلى این ولایت نیز حذف میگردند. وکلاى جدید: حمید الله توخى باداشتن ١٤١٣ ، حاجى اسماعیل زابلى ٩٣٤ و تورپیکى با ٤٣٣ راى برنده اعلام شدند و وکلاى فعلى: عبدالقادر قلاتوال با ٥١٩ ،زهرا توخى زابلى ٤٠٠ و عبدالحبیب اندیوال با ٦١٣ راى حذف میگردند. لغمان چهار چوکى دارد و گل مرى لغمانى با بدست آوردن ٢٥٨٠ و عبدالهادى واحدى با گرفتن ٨٤٢٧ راى به ولسى جرگه راه پیدا کرده و در عوض، بریدجنرال نقیب الله با داشتن ٥٨١٥ و ذوفنون صافى با ٢٥٣٣ راى، در کمترین آرا قرار گرفته اند. لوگر نیز چهار چوکى دارد و انجنیر اسدالله وفابا بردن ٣١٠ راى برنده اعلام شده است ، در مقابل ،انجنیر صاحب خان با ٦٦ راى در پایین ترین درجه قرار دارد. پکتیکا چهار چوکى دارد: محمود خان سلیمان خیل با ١٥٤١٣ راى و داکتر خدیجه با ١٤٤٩ راى به حیث وکلاى جدید شناخته شده و سید اسحق گیلانى با ٤٥٣٣ و ناجیه با ١٣٨٢ راى در پایین ترین آرا واقع شده اند. جوزجان پنج چوکى دارد. روز محمد روز با برنده شدن٦١٤١ راى ،راه را براى رفتن به ولسى جرگه باز نموده و در عوض، حاجى محمد اسماعیل با ٢٧٦٩ از جرگه بیرون میشود. بغلان هشت چوکى دارد . عاشق الله وفا با ٦٠٦٧ راى و محمد نسیم مُدبر با ٥٤٨٧ راى به ولسى جرگه راه یافته اند و بدین ترتیب محمد ظاهر غنى زاده با ١٩٥٥ و دلاور ایماق با ٢٨٣٣ راى در پایین ترین آرا قرار گرفته اند. سمنگان چهار چوکى دارد .احمد خان سمنگانى با ٢٠٣٧٢ ، رییس خیرالله ٥٨٢٦ و محبوبه ٢٦٢٤ راى به حیث وکلاى جدید ولسى جرگه شناخته شده اند و بدین منوال ، الحاج مخدوم مُحب الله فرقانى ٥٢٥٣، محمد طاهر زهیر ٣٩٣٥ و داکتر معصومه خاورى ٢٠٠٢ راى، کمترین آرا را بدست آورده اند. کندز نُه چوکى دارد . نور الدین بیگ با بدست آوردن ٣٨٧٥، فضل کریم ایماق ٢٨٧٨ و رییسه حسین خیل ٢١٨٠ راى برنده اعلام شده و در عوض، شایسته باز ناصرى با ٢٤٥٨ ، سید داوود نادرى ٢٤٥٠ و داکتر فاطمه عزیز ١٦٨٤ راى ، از جرگه خارج میشوند. بدخشان نیز نُه چوکى دارد .سارنوال عبدالرووف با کسب ١٢٠٢٩ ، عبدالشکور واقف حکیمى ٨٦٥٤ و منیره بهارکى ٣٧٥٧ راى شامل ولسى جرگه میشوند و عبدالولى نیازى با ٥٠٩٥، الحاج صفى الله مُسلم ٦٧٤٩ و داکتر نیلوفر ابراهیمى ٢٦٢٤ راى حذف میگردند. تخار هم نُه چوکى دارد و یکتن عوض میشود.قارى محمد هاشم هیکل زاده با گرفتن ٦٢٧٤ راى برنده اعلام شده و بر این اساس، سید اکرام الدین معصومى ٦٠٤٨ پایین ترین راى را گرفته است. غور شش چوکى دارد. مولوى دین محمد با گرفتن ٤٨٩٥ و فضل احمدخان ٢٥٢٠ راى برنده اعلام شده و آقاى بحر با ٨٩٧ و قربان کوهستانى با ٦٦٦ راى کمترین آرا را برده اند. سرپل پنج چوکى دارد. حاجى پاینده محمد ٣٩٢٣ راى برده و به حیث وکیل جدید شناخته شده است. محمد حسین فهیمى با ٣٣٤٦ راى در پایین ترین آرا قرار گرفته است. هلمند هشت چوکى دارد. معلم میرولى با گرفتن ٢٣١٥ راى به ولسى جرگه راه یافته و در مقابل ،عبدالجبار با داشتن ١٧٩١ راى حذف میشود. میدان وردگ پنج چوکى دارد. وحیدالله کلیمزى با ٣٣٤٠ راى برنده اعلام شده و در برابر آن حاجى عبدالمجید وردگ با ١٣٢٠ راى حذف میشود. نورستان دو چوکى دارد. نور الله معمار با ٤٥١١ راى به ولسى جرگه راه یافته و مولوى احمد الله مُوحد با ١٠٠٤ راى ، کمترین آرا را بدست آورده است. فراه پنج چوکى دارد.عبدالولى حمیدى با ٤٣١٠ و مسعود بختور با ٣٦٧٢ راى ، برنده اعلام شده و محمد سرور عثمانى فراهى با ٢١٤٩ و حاجى مامور موسى با ٢٧٥٤ راى در پایین ترین آرا قرار دارند. فاریاب نُه چوکى دارد . گل محمد پهلوان٧٩٧٥، نجیب الله سلیمى ٧٧٥٠و خانم سلطنت کوهى١٤٦٩ راى را کسب کرده و در مقابل، آصفه شاداب با ١٤٢٦، محمد شاکر کارگر ٦٩٠٢ و انجنیر محمد هاشم اورتاق با ٧٢٥٩ راى حذف میشوند. خوست پنج چوکى دارد. حیات وزیر با گرفتن ٤٣٤٣ و ولى خان هیله من با ٣٢٣٦ راى به ولسى جرگه راه پیدا کرده و همایون با ٣١٠٧ و لیاقت الله بابکر خیل با ١٦٠٤ راى از ولسى جرگه خارج میگردند. پکتیا نیز پنج چوکى دارد.انجنیر دلاور طوطا خیل با ١٤١٠ راى برنده اعلام شده و محمد ابراهیم غښتلى با ٦١٨ راى ، کمترین راى را کسب کرده است. کوچى ها ١٠ چوکى دارند. عبدالقادر کوچى با ٤٥٨٣ راى برنده شده و حاجى حیدر خان نعیم زوى با ٢٧٧٩ راى حذف میشود. اما هیئت قضایى محکمۀ اختصاصى میگویدکه این فیصله، قطعى نبوده و وکلاى فعلى ولسى جرگه که در کمترین آرا قرار گرفته اند، مى توانند استیناف طلب شوند. طبق شمارش مجدد، در آراى سایر وکلاى فعلى ولسى جرگه نیز کاهش و افزایش به عمل آمده است، اما در نتایج تاثیر گذار نمى باشد. منبع مى افزاید که در ارقام و اعداد ولایات کاپیسا، ارزگان، نیمروز، دایکندى، کنر و پروان، چندان تغییرى رونما نشده و در نتایج سرنوشت وکلاى این ولایات اثرگذار نمى باشد. بر اساس بررسى هاى محکمه، در ولایات بامیان و پنجشیر، مشکل جدى وجود نداشت. منبع : پژواک