یکشنبه 16 مرداد‌ماه سال 1390

امروز اخرین روز امتحانات بود که بخیر سپری گردیددقیق بیادم است زمانیکه در سال ۱۳۸۶ موسسه تحصیلات عالی کاتب اولین دور ثبت نام دانشجویان شروع نمود من با خود فکر میکردم که این چهار سال چگونه سپری خواهد شد با این ۱۳۶ کردیت، ولی امروز که آخرین روز امتحانات من بود متوجه شدم که اگر برای انجام کاری تصمیم قاطع بگیریم تمامی موانع خود بخود رفع میشود.  

و گرنه این چند سال میتوانستم بدون مراجعه به دانشگاه به یک سند تحصیلی (لیسانس) قناعت نموده و فقط در یک مسلک میبودم ولی اکنون به فضل و مرحمت الهی  وزحمات استادان گرامی میتوانم به عنوان یک شاگرد حقوق در بخش قضا و سارنوالی انجام وظیفه نمایم. 

این نوشته بدلیل این است که بسیاری از جوانان را میبینم که برای اجرای کار خصوصاً تحصیل خیلی متردد و به اصطلاح عام دو دله اند، به عقیده من تصمیم میتواند انسان را به بلندای موفقیت برساند.

 بجا میدانم از این طریق از تمامی استادان محترم موسسه تحصیلات عالی کاتب، خصوصاً استادان دانشکده حقوق هر یک محترم استاد محمد ذکی احسانی، محترم غلام حیدر علامه، محترم استاد علی رضا روحانی، محترم استاد هبدالله شفایی، محترم صادق دهقان، محترم محمد هاشم احمدی، محترم عبدالخالق قاسمی، محترم ضامن علی حبیبی، محترم میرزا رفعت، محترم استاد سید علی حسینی، محترم استاد حسینی، محترمه استاد خدیجه مرادی، محترمه استاد کاظمیه محقق، محترم استاد هادی، محترم استاد عباس بصیر، محترم استاد سرور دانش، محترم استاد میرزایی، محترم استاد صداقت، محترم استادمقصودی، محترم استاد حسن رضایی، محترم استادجمال،محترم استاد محمد یحی بلاغت، محترم استاد یادگاری، وسایر استادان گرامی تشکری نموده وبریا شان آرزوی موفقیت وسرفرزای را دارم. 

و همچنان از شخصیت دلسوز و محترم جناب آقای محمد ابراهیم قاسمی که بانی وموسس این دانشگاه میباشد نیز تشکری نمایم .