شنبه 5 شهریور‌ماه سال 1390

طبق معمول سر ساعت خبری رسانه های تصویری اخبار را تعقیب می نمودم، و در دو شب پی هم دو خبر توجه ام را بخود جلب نمود اگر چند ،متاسفانه خبر کشتن و انتحار جز لاینفک مطلب سرویس خبری رسانه ها شده.  

                              

شب قبل در فاریاب مواد انفجاری درکنار دروازه مسجد جامع کار گذاری شده بود که بعد از ادای نماز هنگام بیرون شدم نمازگذاران انفجار نموده، در اثر این انفجار دو گدا که در کنار دروازه مسجد بودند کشته شده و تعدادی از شهروندان زخم برداشته اند. 

در انفجار که دیروز مورخ4 سنبله در مقابل دروازه قوماندانی امنیه هرات رخ داده بود یک گدا گشته شد. 

در این دو حمله هدف مخالفین گداها بوده است.