یکشنبه 10 مهر‌ماه سال 1390

روز اول اکتوبر، ده ها تن محصلین افغانی مقیم ترکیه  که اگثرا هزاره تشکیل میدادند و تعداد از مهاجرین مقیم شهراستانبول از مناطق : زیتین برنو ، اوجیلر ، جویزلی با ، بشکتاش و لیوینت در اعتراض به ترور و شهادت  هزاره های مقیم پاکستان بویژه کشتاراخیر نزدیک به 30 تن مسافرین هزاره کویته پاکستان روز شنبه  اول اکتوبر درمیدان تاکسیم محل خاص برای اعتراضات ها  درسه صد متری سفارت افغانستان جمع شده  دست به تظاهرات زدند این تجمع اعتراضی از ساعت 12 الی یک نیم ظهر ادامه داشتند آن ها پلاکارت هایی را حمل می کردند که بر روی آن تصاویر شهدایی اخیر در پاکستان و پوستر های توقف کشتار هزاره ها در پاکستان و شعار ها: کشتار سیتماتیک هزاره ها را در پاکستان متوقیف نماید و ما عدالت می خواهیم هزاره بودن جرم نیست  در دست داشتند .

در جریان تظاهرات، قطع نامه توسط انجمن محصلین هزاره ترکیه  تحت عنوان ( ما عدالت می خواهیم کشتار هزاره ها بس کنید ) کشتار سیستماتیک مردم هزاره در پاکستان و ایجاد ترور دهشت تروریست و افراط گراهای مذهبی را به شدت محکوم نمودند آنرا اقدام پاکسازی و نابودی هزاره ها در پاکستان و نقض آشکارا حقوق بشر دانسته و از سکوت و بی تفاوتی  جامعه بین الملل دفترملل متحد و سازمان های دفاع از حقوق بشر شدیدآ انتقاد داشتند و خواستار قطع کشتارجنایات هر چه فوری شدند، از کشور پاکستان به طوری جدی خواهان دستگیری و مجازات  عادلانه عاملان قتل زنجیره یی مردم هزاره در کشورش گردیدند  که این قطع نامه به  سه زبان ( ترکی ، انگلیسی وفارسی) در حضور خبرنگاران داخلی و خارجی قرائت شدند در خاتمه   تظاهرات کنندگان درپیش دفتر کنسولی سفارت پاکستان مقیم استانبول به یاد شهدایی هزاره در کویته بلوچستان اکلیل گل گذاشته و قطع نامه نیزبه سه زبان به خوانش گرفته شدند .

همچنان عین زمان در انقره نیز محصلین هزاره تظاهرات خود را تا روبروی سفارت پاکستان ادامه دادند و قطع نامه خویش را بیان داشته .  

علی امید- شهر انقره ترکیه