سه‌شنبه 31 خرداد‌ماه سال 1390

 

اطلاع رسانی برای شهروندان در ذات خود یک امر پسندیده و عالی است، اما بعضی اوقات باید در مورد پیامد های آن نیز فکر کرد. 

دوست عزیزم آقای محمد ظاهر نظری یکی از فعالین مدنی و بلاگ نویس فعال کشور نیز در همین مورد در وبلاگش یاد آوری نموده که خیلی بجا و منطقی است. 

وهمچنان در این مورد خصوصاً اخبار دوران اسارت شهید محمد جواد ضحاک رئیس فقید شورا ولایتی بامیان مقاله ای از محترم جعفری عطایی در ویبسایت جمهوری سکوت خواندم . 

 دوستان عزیز ما بدون شک از این آگاهی دارند که امروزه رسانه های دیجیتلی از هر مکانی قابل دریافت است.  

البته یک تعداد متاسفانه مریض اند و مرض دارند این مرض شان ذاتی است که میخواهند مردم ما همیشه باید زیر بار شان بوده و روزی رسان شان باشد، ولی باید اینرا بدانند که وقت آنهمه گذشته و باید خود را اصلاح نمایند، تیکه داری و یابرتری جنس بر جنس  دیگر و افضل بودن گذشته، پرورانیده این ایده ها جنون است و خیال.

بهتر از این بزرگان وقلم بدستان عزیز خود میدانند.