چهارشنبه 13 مهر‌ماه سال 1390

ظهر امروز چهار شنبه مورخ 13 میزان 1390 داکتر حبیبه سرابی والی بامیان با محترم تورنجنرال میلوری معاون قوماندان ماموریت تعلیمی ناتو در افغانستان ( NTM-A) که وی تعدادی از مسئولین نظامی این بخش ناتو، رئیس ملکی پی آرتی ، قوماندان پی آرتی بامیان مسئول USAID   در بامیان همراهی مینمود دیدار وگفتگو کرد.

محور اساسی این دیدار را موضوع انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان، چگونگی ظرفیت آموزشی این نیروها وهمچنان بررسی وضعیت عمومی امنیتی و تهدیدات موجود در این بخش تشکیل میداد.

داکتر حبیبه سرابی والی بامیان در این دیدار پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی را موفقانه توصیف نموده ولی اشاره نمود که : موضوعات که ما قبل از انتقال مسئولیت به عنوان نیاز جدی شناسایی نمودیم و به مسئولین محترم در مرکز نیز طی مراسلات رسمی خبر دادیم ولی متاسفانه تا به هنوز به آن بطور اساسی پرداخته نشده است. 

وی همچنان در قسمت از صحبت های خود در مورد نا امن شدن راه های مواصلاتی  بامیان به کابل و تشدید این روند بعد از پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی اشاره نموده و آنرا یک چالش جدی فرارو امنیت مردم بامیان دانست.

همچنان والی بامیان در مورد عدم تساوی در بودجه که برای هفت مرکز که در آغازین دوره پروسه انتقال بودند در نظز گرفته شده صحبت نموده گفت : برای ولایت بامیان با وجود مشکلات که دارد وما نیز به آن اشاره نمودیم متاسفانه کم ترین بودجه  نسبت به 6 مرکز دیگر در نظر گرفته شده که باید در این مورد بنا به ضروریات که ما داریم تجدید نظر صورت بگیرد.

در همین حال تورنجنرال میلوری وعده سپرد که در مورد  برنامه آموزشی پولیس ملی وتجهیز آن اداره محلی بامیان را حمایت جدی خواهد نمود.

وی همچنان تاکید کرد که مشکلات مطرح شده در این جلسه را از مجرای کاری خویش برای مسئولین در کابل بازگو خواهند کرد.