شنبه 16 مهر‌ماه سال 1390

امروز شنبه مورخ 16 میزان 1390 کار عملی  قیر ریزی سرک داخل شهر قسمت اول شهر جدید بامیان با حضور والی، شهردار ومسئولین دفتر یو ان هبیتات با قطع نوار رسماً آغاز یافت.

داکتر حبیبه سرابی والی بامیان حین افتتاح این پروژه به خبرنگاران گفت :  مصمم هستیم تا شهر جدید بامیان را با معیارها مدرن شهری برای آینده های این ولایت بسازیم. 

انجنیر خادم حسین فطرت شهر بامیان در خصوص این پروژه می گوید: سرک عمومی داخل شهر جدید در قسمت اول دشت عیسی خان به هزینه حدود یک میلیون دالر آمریکای به طول بیشتر از یک کیلو متر در صورت موجودیت فرصت کاری امسال احداث و به بهره برداری سپرده خواهد شد.

آقای فطرت علاوه نموده افزود: بودجه که برای احداث این بخش از جاده داخل شهری بمصرف میرسد از کمک های یو ان هبیتات در بامیان است.

گفتنی است که سنگ تهداب شهر جدید بامیان در برج ثور 1386  به همت و ابتکار  داکتر حبیبه سرابی با حمایت و همکاری و زارت امور شهر سازی به زمین گذاشته که هم اکنون در حدود 70% ادارات دولتی، دارالمعلمین، دارلعلوم، و بیشتر از 500 نمره رهایشی در آن اعمار ویا در حال ساخت است.

اما بنا به گفته های باشندگان این محل تاهنوز مشکلات کانالیزاسیون و آب آشامیدنی آن مرفوع نگردیده است.

ولی مسئولین محلی در این مورد همواره از نبود بودجه کافی سخن به زبان می آورند.

این در حالیست که در این اواخر ریاست امور شهر سازی این ولایت که مسئولیت زون مرکز را نیز به عهده داشت به آمریت عمومی از جانب وزارت امور شهر سازی تنزیل یافته است.